Android-App: Biz Türkiyeyiz

Biz Türkiyeyiz

von erhan
Beschreibung
‚Biz Türkiyeyiz‘ projesi,
ülkemizin üreten ve mü?terilerine kaliteli hizmet ve ürün sunan ?irketleri bir çat?
alt?nda bulu?turma giri?imidir. Sanal Fuar?m?z, kalitenin, eme?in ve üretimin
hak etti?i tan?t?m anlay??? ile harmanland??? bir projedir. Bu giri?imde yer alan
ve ‚Biz Türkiyeyiz‘ diyerek bu projeye destek veren tüm ?irketlerimizi, sizler ile bulu?turmak için özel tasar?m ve tan?t?m araçlar? kullan?lmaktad?r.

Evet ‚Biz Türkiyeyiz‘, ve gücümüzü sergilemek için bir araya geliyoruz.

Name
appmaker.merq.venDA (Version: 1.0)

Berechtigungen
INTERNET
Allows applications to open network sockets.

ACCESS_NETWORK_STATE
Allows applications to access information about networks

ACCESS_WIFI_STATE
Allows applications to access information about Wi-Fi networks


App installieren

Diese App kannst du mit deinem Handy herunterladen. Rufe dazu diese Seite auf oder lasse dir eine E-Mail zukommen.
installieren

Details

Veröffentlicht am:31.12.2014
Kategorie:Wissenschaft
Kontakt:Website
E-Mail
Downloads:130